Hanke 2017

5 artikkelia

Kustavin Vesilinniemen Vesiensuojelu ry on anonut ja saanut Ely-keskukselta rahoitusta vesistökuormituksen ja alueen vesistön tilan tutkimiseen.

Täältä löydät Vesilinniemen merenlahden kuormitus- ja kunnostustarveselvitys –hankkeeseen liittyviä uutisia ja raportteja. Hankkeen toteutettiin vuosina 2017-2018.