Hanke 2022

1 artikkeli

Paikilinaukon kanavan vedenvirtauksen lisäämishanke sai ELY:ltä avustuksen. Hankkeen aikataulu on 11/2021 – 11/2022.