ELY-keskukselta rahoitus kaislojen ja vesikasvien poistoon

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua sekä vesistöjen ja rantojen kunnostusta ja hoitoa. Tähän työhön yhdistyksemme on saanut ELY-keskukselta rahoituksen kaislojen ja vesikasvien poistoon. Rahoitus on myönnetty kolmelle vuodelle, 3600 euroa/vuosi. Rahoituksen nostaminen edellyttää yhdistyksen jäseniltä talkootyötä vastaavan suuruisen summan edestä.

Talkootyön arvo on 15 euro/h käsin tehdystä työstä ja 30 euroa/h moottorityöstä, tämä voi olla esim. moottoriveneen käyttöä.

Talkootyönä hyväksytään 1.5.2019 alkaen tehty kaislojen tai uposkasvien poistoon liittyvä työ vesialueella. Jos olette tehneet tai teette kaislojen tai uposkasvien poistotyötä, ilmoittakaa talkootyöstänne yhdistyksen sihteerille, Erja Niolle 
(Gsm/WhatsApp 0407439459 tai erja.nio@elisanet.fi).

Ilmoitettavat talkootyötiedot: henkilö, aika, paikka, työn laatu.

Yhteistyöllä saamme varmistettua omarahoitusosuuden.

Lisätiedot yhdistyksen puheenjohtajalta