Hankkeen vesialueiden tutkimushankeessa selvitetty jo monenlaisia juttuja

Kesällä ja loppusyksyllä 2017 on otettu vesinäytteitä sekä vesialueiden sovituista näytteenottopisteistä sekä ojanäytteet sekä Paikilinaukon että Pleikilänviikin pohjukoista.  Nyt marraskuun ojanäytteet saatiin korkean veden aikaan toisin kuin kevät ja kesänäytteet, joten mielenkiintoista on odottaa tuloksia. Myös muita laskuojia on käyty maastossa tarkastamassa. 

Vesialueillamme selvästi yleisimmät uposkasvit ovat ahvenvita ja tähkä-ärviä. Muita lajeja ovat punanäkin-parta, hapsivita, merisätkin ja jouhilevä. Laitamme sivustolle kuvia näistä lajeista ja selostuksen niiden ”luonteesta”.  

Pikakommenttina 17.7. 2017 tehdystä kasvillisuuskartoituskierroksesta Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka kirjoitti:

”Järviruoko reunustaa rantoja hyvin yleisenä, mutta arvioisin että sen niittämistä yleisen vesistökunnostuksen nimissä ei tarvita kuin ehkä muutamissa paikoissa. Tietysti asukkaat haluavat pitää omia rantojaan vapaana, mutta ne voitaneen toteuttaa yhteisurakointina, jossa kukin mukaan lähtevä kustantaa oman osuutensa. Uposkasvien yleinen poisto voisi soveltua lähinnä venereittien auki pitämiseen.  Uposkasvit kun osaltaan pitävät veden kirkkaana sitoessaan ravinteita (kilpailu ravinteista levien kanssa) estäen tuulta sekoittamasta pohja-ainesta vesimassaan ja tarjotessaan kasviplanktonia syöville eläinplanktoneille suojaisan elinympäristön.”

Kolmasosa ranta-asukkaista vastasi lähettämäämme kyselyyn kompostoinnista, ranta-alueen käytöstä ja jätevesiasioiden hoitamisesta. Valoniassa tehdään parhaillaan analyysia vastauksista.  Tämän jälkeen voidaan verrata niitä vesinäytteisiin ja tehdä mahdollisiayhteenvetoja.  Tuloksia odotetaan vielä vuoden 2017 aikana.