Kaisloja ja vesikasveja poistettiin ELY-keskuksen rahoituksen avulla vuonna 2019

Veves sai vuonna ELY-keskuksen myöntämän rahoituksen kaislojen ja vesikasvien poistoon kolmen vuoden ajalle, 2019-2021.

Vuoden 2019 avustussummalla toteutettiin kokeiluluontoinen uposkasvien niitto ja poisto Pleikilänviikissä noin 20 metrin levyisellä ja 800 metrin pituisella alueella.

Rahoituksen noston edellytyksenä on omarahoitusosuus, joka muodostuu jäsenistön vuosittain tekemästä talkootyöstä.  Kesän aikana kirjattiin kaikkiaan noin 400 tuntia talkootyötä, johon osallistui yli 30 henkilöä. Talkootyönä tehtiin kaislojen ja uposkasvien poistoa sekä konetöinä että käsityönä. Koneita käytettiin muun muassa kaislojen niitossa ja keräyksessä, läjitysalueiden reittien raivauksessa ja niittomassojen pois kuljetuksessa.  Käsityönä niitettiin kaisloja ja uposkasveja sekä kerättiin ja poltettiin niitä.

Niittokone ja kuljettaja työssään. Leikattu uposkasvimassa nostettiin koneen "haarukalla" rannalle. 

Ajankohtaista

17.06.2020 - 09:18

Pleikilänviikissä sekä Katitraumassa tehdään uposkasvien leikkuutyötä veneväylältä 13.7.2020 alkaen. Niittotyöhön on varattu 4-5 päivää.

17.06.2020 - 08:42

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilin kokouskalliolla, os. Vesilintie 125, perjantaina 24.7.2020 klo 18.30.

26.01.2020 - 20:25

Yhdistyksen hallitus antoi keväällä 2019 Kustavin Kivimaan koulun oppilaille ideoitavaksi Vevesille oman logon.