Valuma-alue, oja

Maastotöissä Vesilinniemen valuma-alueella

Valonia / Varsinais-Suomen liitto aloitti Vesilinniemen merenlahden kuormitus- ja kunnostustarveselvityksen maastotyöt 3.5.2017. Työ liittyy Saaristomeren Suojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen, jossa tehdään yleissuunnitelma Vesilinniemen alueen vesistön tilan ja vesiensuojelutason parantamiseksi.

Valonian Jarkko Leka ja Eija Nummela jalkautuivat maastoon selvittämään valuma-alueen maankäyttöä ja arvioimaan ihmistoiminnasta aiheutuvaa kuormitusta, joka päätyy Vesilinniemeä ympäröiviin merenlahtiin. Lisäksi otettiin vesinäytteet kahdesta ojasta, jotka laskevat Vesilinniemen pohjoispuoleiselta metsäiseltä valuma-alueelta Paikilinaukon ja Pleikilänviikin pohjoisosaan (kartan pisteet 3 ja 4).

Maastotöiden avulla saatiin melko kattava yleiskuva Vesilinniemen valuma-alueen ojien lähiympäristössä olevista metsä- ja peltoalueista. Samalla suunniteltiin näiden alueiden mahdollisia vesiensuojelun tehostamiskeinoja. Vesilinniemen merenlahden nykytilan kartoittamisen ja vesiensuojelutoimien kohdistamisen kannalta on tärkeää selvittää valuma-alueen maankäyttöä ja sieltä mereen päätyvän kuormituksen suuruutta. Maastossa otettiin runsaasti valokuvia ojista ja niiden lähiympäristöstä.

Sivujuonteena mainittakoon, että Antholminojan länsipuolella olevassa metsässä tapasimme kotitilaltaan karanneen kesyn villisian.

Maastotyöt jatkuvat kesällä merialueen vesinäytteenoton sekä vesi- ja rantakasvillisuusselvityksen pohjalta. Myöhemmin syksyllä otetaan lisää vesinäytteitä ojista valuma-aluekuormituksen arvioimisen tueksi.

Kirjoittanut Jarkko Leka Valoniasta/Varsinais-Suomen liitosta
p. 040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi

Lisätietoja Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys Jukka Ekuri
p. 040 505 2400, vesilinniemen.vesiensuojelu@gmail.com

Kustavi valuma-alue, näytteenottoa
Paikilinaukon pohjoisosaan laskevassa Antholminojassa virtasi 3.5.2017 varsin kirkasta vettä. Kuvan paikasta otimme vesinäytteen, josta analysoidaan kiintoaine- ja ravinnepitoisuudet.
Villisika Kustavi
Kotitilaltaan metsään eksynyt kesy villisika.