Miten eroon harmillisista uposkasveista?

Useat eri uposkasvit ovat tänä kesänä olleet haittana varsinkin matalissa lahdissa. Kasveja voi poistaa rajatuilta alueilta omin konstein. Tietoa kasveista ja suositelluista poistotavoista on saatavissa.   

Vesialueellamme esiintyy paikoin runsaasti kelluslehtisiä uposkasveja, esimerkiksi ahvenvitaa, ärviää ja karvalehteä, jotka haittaavat veden virtausta ja hankaloittavat veneilyä kiertyessään veneen potkuriin. Runsas kasvusto on ikävä haitta myös uimavesissä. Eri uposkasveja on tänä kesänä ollut jopa aiempia vuosia enemmän.

Nuottaus ja haraus pienimuotoiseen poistoon

Uposkasvien niittoa ei suositella, koska ne lisääntyvät verson palasista ja niitto voi kiihdyttää kasvua. Parempi keino kasvien poistoon rajallisilla alueilla on nuottaaminen tai haraaminen (katso: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Vesikasvien_poisto).

Pienemmiltä alueilta kasveja voi poistaa pitkävartisilla haravoilla, pienellä nuotalla tai veneeseen kiinnitettyjen haravointilaitteiden avulla. Laajemmilla alueilla ja käytettäessä koneellista kalustoa on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle ja ELY-keskukselle.

Ennen työhön ryhtymistä on selvitettävä mahdollisten vesi- ja viemäriputkien sijainti, jotta niitä ei vahingoiteta.

Kerätty kasvimassa on vietävä riittävän kauas rannasta ja kompostoitava, jotta siitä vapautuvat ravinteet eivät joudu takaisin vesistöön.

Valonian laatimasta aineistosta (liittyy Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeeseen) löytyy lisää tietoa vesikasvien poistosta. Voit ladata pdf-muotoisen aineiston tästä>>

Uposkasvien poistoa Katitraumalla ja Pleikilänlahdella

Kustavin Katitraumalla ja Pleikilänlahdella poistettiin kasveja itse kehitellyin välinein. Veneen perässä vedettävä raudoitusverkosta tehty ”nuotta” toimii hyvin ja siihen kasvit tarttuvat enimmäkseen juurineen. Nuottaajien on vain maltettava tehdä sopivan kokoisia kierroksia, jotta verkko ei tule liian raskaaksi rannalle vedettäväksi.  

Myös itse suunniteltu ja toteutettu veneen keulaan asennettava hara on osoittautunut hyväksi välineeksi. Kerätyt kasvit otetaan vastaan rannalta käsin.

Molemmilla tavoilla kasvustoa saadaan poistetuksi omilta rannoilta ja pienehköiltä alueilta.

Pleikilänlahdella käytettiin nuottaukseen veneen perässä vedettävää verkkoa sekä veneen eteen kiinnitettyä haraa

Katitraumalla käytettiin poistoon nuottausverkkoa

Löydät lisätietoja myös Linkkejä-sivulla olevista linkeistä

Omatekoinen rautaverkko uposkasvien niittoon.
Itse tehty hara beroniteräsverkosta uposkasvien niittoon.
Vesiniittolaite veneen edessä.
Uposkasvisaalis