Paikilinaukko, Kustavi

Paikilinaukkoon johtavan kanavan vedenvirtaamishankkeen tilannetiedotus

ELY-keskuksen rahoittama hanke ja sen työstäminen Paikilinaukon kanavan (Kaurissalo, Kustavi karttalinkki) alku- ja loppupään vedenvirtaamisen parantamiseksi on alkanut.

Paikilin Kastinaukon puoleisen pään ruoppaus päästiin tekemään aikataulussa syyskuussa 2022, ruoppaajana Marjunen & K:nit ja Kastinaukon puolella kanavan syvyys on nyt tehdyn työrupeaman jälkeen parisen metriä. Meriveden korkeuden vaihtelu kuitenkin hankaloitti vesitse liikkuvan ruoppauslaitteen siirtymistä ja pääsyä kanavan Paikilinaukon puolelle. Merivesi oli siis ennätysalhaalla nyt syksyllä, eikä se ruoppauslaitteen alueella ollessa noussut tarpeeksi, jotta ruoppaus olisi voinut jatkua. Tutkimme myös mahdollisuutta saattaa hanke loppuun rannalta käsin työn tekevän toisen ruoppaajan kanssa. Hankkeen loppuprojekti kuitenkin siirtyy. Ely-keskuksen kanssa keskustellaan parhaillaan aikataulun siirtämisestä / jatkamisesta ensi vuoden puolelle.

Marraskuussa 2021 Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistys ry anoi ELY-keskukselta avustusta vedenvirtaamisen parantamiseksi Paikilinaukolle. Hankkeen tarkoituksena on virtauksen parantamisen avulla vähentää aukon rehevöitymistä ja happamoitumista. Paikilinaukko on myös monien kalojen kutupaikka. Samalla hanke parantaa alueen virkistyskäyttöä: kanavan toimivuus takaa alueelle pienveneilyn ja virkistyskalastuksen.

Hankkeen talkootyöt

ELY-keskus on siis myöntänyt rahaa kyseiseen hankkeeseen. Hankkeen talkootyöt (3000 €) on kerätty, kiitos kaikille osallistuneille ja tunteja ilmoittaneille. Otamme vastaan edelleen tunteja, sillä on hyvä, että tuntimäärä on hieman enemmän kuin vaadittu.

15 € / tunti käsin tehdystä työstä

30 € / tunti moottorityöstä esim. vene, moottorisaha ym.

Ilmoituksen tiedot: Henkilön nimi / syntymävuosi (yli 18 v.) / paikka, työn laatu

Ilmoitukset talkootyöstä Vevesin sihteerille Erja Niolle: 

Tekstiviesti / WhastsApp 040 7439459, Erja Nio, etunimi.sukunimi (at) outlook.com 

Hallituksen puolesta,
Liisa Marjomäki

Kuvat: Erja Nio