Kustavi Vveve, Paikilinaukko, talvi

Paikilinaukon kanavan vedenvirtauksen lisäämishanke sai ELY:ltä avustuksen

Paikilinaukon kanava (Kaurissalo, Kustavi karttalinkki) on alku- ja loppupään osalta paljolti mataloitunut viime vuosien aikana. Aihe on huolestuttanut yhdistystä ja Paikilinaukon kiinteistöjen omistajia. Veden virtaamisen parantamiseksi on tehty jo aiemminkin toimenpiteitä, mm. Paikilin Kastinaukon puoleisen pään ruoppaus tehtiin kymmenisen vuotta sitten.

Marraskuussa 2021 Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistys ry anoi ELY-keskukselta avustusta vedenvirtaamisen parantamiseksi Paikilinaukolle. Hankkeen tarkoituksena on virtauksen parantamisen avulla vähentää aukon rehevöitymistä ja happamoitumista. Paikilinaukko on myös monien kalojen kutupaikka. Samalla hanke parantaa alueen virkistyskäyttöä: kanavan toimivuus takaa alueelle pienveneilyn ja virkistyskalastuksen.

ELY-keskus on nyt (03/22) myöntänyt rahaa kyseiseen hankkeeseen. Anomus hyväksyttiin ja yhdistys saa avustusta hankkeeseen 3000 €. Jotta hanke toteutuu, yhdistyksen jäsenten tulee saman summan edestä tehdä talkootöitä.

Ilmoita talkootunnit

Nyt on tärkeää, että saamme kasaan talkootöitä, mukana ovat kaikki alueen asukkaat/mökkiläiset. Talkootyö voi olla laadultaan vaikkapa kaislojen polttoa, paakkujen / kaislojen keräämistä rannoilta, kanavan puiden huoltoa / kaatuneiden poistamista, vesikasvien niittoa yms. 

Myös muualla, kuin Paikilinaukolla, eli Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen alueella, tehdyt ilmoitetut tunnit otetaan huomioon. Myös vastikkeetta tehtävä hallinnollinen työ voidaan laskea mukaan.

Vain hakemuksen jättämisen jälkeen tehty talkootyö voidaan hyväksyä (hakemusilmoitus jätetty 30.11.2021).

Talkootyön arvo 

15 € / tunti käsin tehdystä työstä

30 € / tunti moottorityöstä esim. vene, moottorisaha ym.

Ilmoituksen tiedot: Henkilön nimi / syntymävuosi (yli 18 v.) / paikka, työn laatu / maininta ”Paikilin kanava”.

Ilmoitukset talkootyöstä Vevesin sihteerille Erja Niolle: 

Tekstiviesti / WhastsApp 040 7439459, Erja Nio, etunimi.sukunimi (@) outlook.com 

Yhteistyöllä saamme koottua omarahoitusosuuden ja siten ELY:n avustuksen, kiitos jo etukäteen!

Hanketta ovat olleet edistämässä allekirjoittaneen lisäksi Tapio Lehtilä ja Vevesin pj. Jyrki Pitkänen. Iso kiitos puheenjohtajalle ja Tapiolle suuresta työstä.

Liisa Marjomäki, hallituksen jäsen