Tietosuojaseloste

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjä

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Yhdistyksen sihteeri
Erja Nio
Puh. 040 743 9439
erja.nio@elisanet.fi

Henkilötietojen käsittelyn kokonaisuus, tarkoitus ja sisältö

Rekisteriin on tallennettu yhdistyksen jäsenten nimet, jäsenten tunnistamiseen tarvittavat välttämättömät tiedot ja tiedot jäsenten maksamista jäsenmaksuista.

Nimien ja yhteystietojen tallentamisessa on kysymys jäsenluettelon ylläpitämisestä yhdistyksen jäsenille kohdennettavan yhdistyksen oman viestinnän mahdollistamiseksi. 

Jäsenmaksutietojen tallentamisella mahdollistetaan yhdistyksen hallitukselle jäsenmaksusuoritusten seuranta.

Rekisteröityjen ryhmä

Rekisteröityjen ryhmä on yhdistyksen jäsenet. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Vuosimaksutiedot ilmenevät yhdistyksen pankkitilin tilitapahtumista. Muut tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen vastaanottajat ja tietojen välittäminen

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Henkilötietojen säilytysajat

Tiedot maksetuista jäsenmaksuista säilytetään viisi vuotta maksuvuoden päättymisestä. Muut tiedot säilytetään yhdistyksen jäsenyyden päättymiseen.

Profilointi

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä henkilöiden profilointia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalista aineistoa säilytetään asianmukaisin teknisin toimin suojattuna lukituissa tiloissa. Pääsy- ja käsittelyoikeus tietoihin on vain yhdistyksen hallituksen jäsenillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja vahvistus rekisterinpitäjältä siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet tietojensa oikaisemiseen ja tietojensa poistamiseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvissä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (678/2016).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
PL 800, 00521 Helsinki
Puh. 029 56 66735
tietosuoja@om.fi

Veves ry:n tietosuojaseloste PDF:nä