Rannan puut heijastuvat veteen

Sukupolvia ylittävää yhteistyötä Saaristomeren tilan tutkimiseen

Tove Holm

Saaristomeren Suojelurahasto rahoittaa kokonaan tai osittain useita konkreettisia vesiensuojeluhankkeita. Hankkeiden pääpaino on rahaston periaatteiden mukaisesti Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämisessä ja tietoisuuden lisäämisessä. Lue lisää täältä: http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr/hankkeet/hanke-esittelyt

Yksi rahoittamistamme hankkeista on Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen vetämä hanke, jossa selvitetään Kustavin Vesilinniemen merenlahtien tilaa ja kartoitetaan valuma-alueen vesiensuojelullista tilannetta. Lue lisää täältä: http://www.saaristomerensuojelurahasto.fi/ssr/hankkeet/hanke-esittelyt/2…

Hankealueella on ennestään hyvin vähän olemassa olevaa vedenlaatu- tai luontokartoitustietoa. Hankkeen tavoitteena on laatia kattava yleissuunnitelma Vesilinniemen alueen vesistön tilan ja vesiensuojelu-tason parantamiseksi. Yhdistyksen tavoitteena on myös parantaa paikallista vesiensuojeluyhteistyötä ja lisätä alueellista verkostoitumista. Suunnitelmissa on aloittaa mm. yhteistyö koulun kanssa, joka voisi alkaa tutkia merta yhteistyössä Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen kanssa. Vesitutkimus niveltyy hyvin peruskoulun uuteen opetussuunnitelmaan, jossa korostetaan ilmiöopetusta ja oppiaineiden rajat ylittävää oppimista.

Kuvassa talvinen näkymä rannalta, jonka äärellä olen itse viettänyt paljon aikaa lapsuudesta saakka. Samalla rannalla isäni on viettänyt lapsuutensa 1940- 50 luvulla ja omat lapseni tämän vuosituhannen alusta. En tiedä tämän merenrannan tilaa, mutta sen olen huomannut, että kala-, lintu-, nisäkäs- ja leväkanta on muuttunut 1970-luvulta vuoteen 2018. Sen takia nostan hattua aktiivisille, kuten Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys, jotka eivät vain juttele näkyvistä muutoksista, vaan myös pyrkivät selvittämään vesistön tilaa ja sen perusteella suunnittelemaan parannusvaihtoehtoja.

Veden tilan muuttumiseen ei ole yhtä syytä, minkä takia siihen ei ole yhtä ratkaisua. Tämän takia yhteistyö monien toimijoiden kanssa on tärkeää, niin eri elinkeinojen kuin ympärivuotisten- ja kesäasukkaiden välillä. Koen myös, että yli sukupolvien välinen yhteistyö on avainasemassa. Tämän päivän nuoret jotka ovat hyvin kiinnostuneita lähiympäristön tilasta ja siitä, miten he voivat vaikuttaa sen kestävään kehitykseen ovat tulevien vuosien päättäjiä,

Ilmiöpohjaisella opetuksella tarkoitetaan oppiainerajoja ylittävää, tutkivaa otetta oppimiseen. Lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todellisen maailman ilmiöt, joita tarkastellaan kokonaisina, aidossa kontekstissa. Lue lisää täältä: http://www.edu.fi/perusopetus/elamankatsomustieto/ops2016_tukimateriaali…. Minusta paikallinen vesistö Saaristomeressä on mainio kohde aloittaa yhteistyö yli sukupolvien esim. koulun ja yhdistyksen yhteistyönä. Yhteistyötä voivat tehdä vaikkapa opettajat luonnontieteissä, kielissä, kuvaamataidossa, musiikissa, historiassa ja liikunnassa.

Toivon idealle ja sen alullepanijoilla jaksamista ja onnea.

Tove Holm
Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja
040 556 5426
tove.holm@centrumbalticum.org

Seuraa meitä somessa: FacebookTwitter ja Instagram