Kaislojen niittoa ja nostoa rantaan

Talkootyötä ja tiimihenkeä omien vesialueiden kunnostukseen

Rantojen ja vesialueiden kunnostamisessa tarvitaan sekä pienimuotoisia ranta-asukkaiden omia toimia että yhteisiä laajempia ja kauaskantoisempia hankkeita.   

Omien rantojen pienimuotoiset kaislanniitot ja uposkasvien keruut sujuvat hyvin naapureiden yhteisellä talkooporukalla. Kaikilla ei tarvitse olla omia työkaluja ja niittovälineitä vaan välineitä voidaan kierrättää ja jokaiselle löytyy sopiva tehtävä vesillä tai rantaryhmässä.

Porukassa tehden helpompaa

Pleikilänviikin pohjukan ranta-asukkaat päättivät yhteistuumin ryhtyä toimiin runsaana kasvavien uposkasvien ja kaislojen vähentämiseksi omilta rannoilta. Talkooporukka on syksyn aikana niittänyt  kaisloja ja nuotannut uposkasveja. Muutama venekunta niitti ja keräsi kasvillisuutta ja rannassa se otettiin vastaan ja kuljetettiin pois. Yhteispelillä työ sujui hyvin ja talkookahveilla todettiin, että porukalla tehden isokin urakka tuntuu helpommalta. Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan kaislojen talviniittoa. 

Myös Katitraumassa ydistettiin naapurien voimat ja kerättiin uposkasveja nuottaamalla niitä teräsverkolla veneen perässä. Muutaman tunnin työstä kertyi iso kasa kompostoitavaa kasvimassaa.

Vesiensuojeluyhdistys suunnittelee vesialueen kuormitus- ja kunnostusselvityksen pohjalta käynnistettäviä toimenpiteitä. Meille on tärkeää, että mahdollisimman moni alueemme ranta-asukas on jäsenenä yhdistyksessämme, jotta saamme laajemman joukon toimintamme tueksi

Pienimuotoiseen toimintaan on viisasta perustaa lähinaapureiden kanssa tiimejä ja talkooporukoita.  Esimerkiksi kaislojen kesä- ja talviniitto tai uposkasvien keruu, joissa tarvitaan veneitä ja työvälineitä, ovat sopivia talkoilla tehtäviä parannustöitä.

Kaislojen niittoa veneestä