Toiminta-alue

Toiminta-alue

Yhdistyksen toimialue käsittää Kustavin Kaurissalossa Vesilinniemen vesialueet lähiympäristöineen. Alue sijaitsee Natura-alueen kupeessa.

Vesilinniemi, Huhtluoto, Paikilinaukko, Kastinaukko, Katitrauma, Korsnaistenaukko, Topenginlahti, Trolloorinrauma, Kumpelinaukko, Pleikilänviikki sekä alueen rannat valuma-alueineen.