Toimintakertomukset ja suunnitelmat

Alustava

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodeksi 2022

Pyritään lisäämään jäsenistöään 2022.

Lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa sekä omien kotisivujen että Facebookin kautta.

Jatketaan uposlehtisten vesikasvien koneellista poistoa. Vuonna 2022 teemme yhteistyötä kokkolalaisen Gleawat oy:n kanssa. Jäsenistöä pyritään aktivoimaan osallistumaan koneellisen poiston vaatimiin talkoisiin mm. poistetun biomassan haravointiin, poiskuljetukseen.

Selvitetään mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden vesistöjen suojelusta kiinnostuneiden järjestöjen/yhdistysten kanssa.

Koronatilanteesta riippuen mahdollinen tietoisku Kustavin keskustassa.

Mahdollisen uuden hankkeen suunnittelu ja siihen tukea hakeminen.

Osallistuminen Paikilinaukon ja Kastinaukon välisen vesitien mahdolliseen parantamiseen.

Veves ry, pj Jyrki Pitkänen