Toimintasuunitelma vuodelle 2019

Yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa pyrimme parantamaan vesistön tilaa erilaisilla toimenpiteillä, sekä seuraamaan toimien vaikutusta ottamalla edelleen näytteitä vesistöstä. Suoritettavia toimenpiteitä varten tulemme hakemaan rahoitusta eri tahoilta. Pyritään myös maatalouden aiheuttamien valumien vähentämiseen tulevaisuudessa kipsin käytön aloittamisella.

Jäsenistölle jaetaan edelleen informaatiota omatoimisesti vesien kunnon tarkkailemiseksi ja toimenpiteistä sen parantamiseksi. Talkoovoimin tehtyä työtä tullaan kannustamaan ja organisoimaan. Vesistömme tulevaisuus on käsissämme.

Yhdistyksen kotisivuja tullaan edelleen kehittämään ja ylläpitämään. Niiden informaatio on varsin kattava ja helposti tarjolla kaikille.

Kesän aikana on tarkoitus järjestää Salen pihalla tilaisuus yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi ja jakaa samalla tietoutta vesistöjen suojelusta. 

Keskeinen tehtävä on edelleen uusien jäsenten hankkiminen yhdistykseen. Yhdistyksen hallitukseen ja toimintaan pyritään myös saamaan lisää innostunutta väkeä.

Päättäjät valtakunnallisella tasolla ovat lähteneet mukaan hankkeeseen. Ympäristöministeriö on käynnistänyt seuraavalle kolmelle vuodelle vesiensuojelun tehostusohjelman myöntämällä Saaristomeren puhdistamiseen 20 miljoonaa euroa. Olemme toiminnassa mukana.

Ajankohtaista

26.01.2020 - 20:25

Yhdistyksen hallitus antoi keväällä 2019 Kustavin Kivimaan koulun oppilaille ideoitavaksi Vevesille oman logon.

08.09.2019 - 22:59

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua sekä vesistöjen ja rantojen kunnostusta ja hoitoa.

28.07.2019 - 12:14

Mikä on kasvi on ärviä, entä miten ahvenvita leviää ja voiko rakkolevää muka syödä? Näihinkin kysymyksiin sai moni Kustavin Salessa lauantaina 27.7. poikennut asiantuntevia vastauksia.