Tulo-ja menoarvio 2017

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry

Talousarvio vuodelle 2017

Varsinainen toiminta

TUOTOT

Varsinaisen toiminnan tuotot

KULUT

 
Varsinaisen toiminnan kulut  
Kuormitus- ja kunnostustarveselvityksen laatiminen 4.270,00
Vesinäytteiden ottaminen 1.540,00
Kotisivujen suunnittelu ja toteutus  1.830,00
Kotisivujen ylläpito 300,00
Postituskulut 100,00
Varsinainen toiminta yhteensä -8.040,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -8.040,00

Varainhankinta

 

TUOTOT

 
Jäsenmaksut  
Varsinaiset jäsenet  1.000,00
Kannatusjäsenet 200,00
Jäsenet yhteensä 1.200,00

KULUT

 
Pankkikulut 100,00
Varainhankinta yhteensä 1.100,00
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -6.940,00

Avustukset

 
Saaristomeren Suojelurahasto  6.500,00
Muut 1.000,00
Avustukset yhteensä  7.500,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)     560,00

Ajankohtaista

26.01.2020 - 20:25

Yhdistyksen hallitus antoi keväällä 2019 Kustavin Kivimaan koulun oppilaille ideoitavaksi Vevesille oman logon.

08.09.2019 - 22:59

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua sekä vesistöjen ja rantojen kunnostusta ja hoitoa.

28.07.2019 - 12:14

Mikä on kasvi on ärviä, entä miten ahvenvita leviää ja voiko rakkolevää muka syödä? Näihinkin kysymyksiin sai moni Kustavin Salessa lauantaina 27.7. poikennut asiantuntevia vastauksia.