Uposkaveja niitetään heinäkuussa 2020 Pleikilänviikissä ja Katitraumassa

Kustavin Pleikilänviikissä sekä Katitraumassa tehdään uposkasvien leikkuutyötä veneväylältä 13.7.2020 alkaen. Niittotyöhön on varattu 4-5 päivää. Niiton jälkeen leikkuujätteen korjuuseen tarvitaan mökkiläisten talkootyötä.

Niitto suoritetaan ELY-keskukselta vuonna 2019 saadun 3-vuotisen rahoituksen turvin. Rahoituksen nostaminen edellyttää mökkiläisten talkootyötä avustusta vastaavan summan edestä. Lähdethän siis mukaan antamaan oman panoksesi vesialueemme kunnon parantamiseen!

Talkootyöt ilmoitetaan yhdistyksen sihteerille

Talkootyön arvo on 15 euro/h käsin tehdystä työstä ja 30 euroa/h moottorityöstä, tämä voi olla esimerkiksi moottoriveneen käyttöä.

Talkootyönä hyväksytään 2020 syyskuun loppuun mennessä tehty kaislojen tai uposkasvien poistoon liittyvä työ vesialueella. Jos olette tehneet tai teette kaislojen tai uposkasvien poistotyötä, ilmoittakaa talkootyöstänne yhdistyksen sihteerille, Erja Niolle, puh/WhatsApp 040 743 9459 tai erja.nio@elisanet.fi 

Ilmoitettavat tiedot talkootyöstä: henkilö, aika, paikka ja työn laatu.

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen hallitus