Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry, Veves, toimii vesialueen ja luonnon puolesta

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry, Veves, on vuonna 2015 perustettu yhdistys, joka toimii Vesilinniemeä ympäröivillä vesialueilla – Paikilinaukko, Kastinaukko, Katitrauma, Korsnaistenaukko, Topenginlahti, Trolloorinrauma, Kumpelinaukko ja Pleikilänviikki – sekä lähiympäristöissä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua, rantavesien kunnostusta ja hoitoa sekä jakaa jäsenistölleen neuvontaa. Tavoitteena on pitää vesialue ja rannat mahdollisimman hyvinä virkistyspaikkoina ja samalla huolehtia alueen luonnon suojelusta. 

Liity jäseneksi

Yhdistys haluaa tavoittaa kaikki vesialueensa asukkaat. Liittymällä jäseneksi saat tärkeää tietoa ja voit olla mukana huolehtimassa yhteisen vesialueen säilymisestä hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa.

Voit liittyä jäseneksi yhdistyksen nettisivujen kautta tai ottamalla yhteyttä tai puheenjohtajaan.

Vesilinniemen vesialueen tutkimusraportti julkistetaan

Kustavin Vesilinniemen alueen laskuojista ja merialueelta otettiin vuonna 2017 vesinäytteitä Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen toimeksiannosta vedenlaatutiedon hankkimiseksi alueen kuormitus- ja kunnostustarveselvitystä varten. Näytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen laboratoriossa. Maastokäynnit ja vesikasvikartoitukset on tehty Valonian vesiasiantuntijoiden toimesta. Loppuraportin toimenpidesuosituksin on laatinut Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Tutkimusraportin julkistamistilaisuus on 26.5.2018 Kustavin kunnantalolla klo 13.30. Tilaisuudessa keskustellaan vesiensuojelutyön mahdollisuuksista Kustavissa. Asiantuntijana on mukana Valonian vesiasiantuntija Jarkko Leka sekä Saaristomeren Suojelurahaston toiminnanjohtaja Tove Holm. 

Tule kuulemaan tutkimustietoa vesialueen tilasta ja siitä, millä tavoin voit itse toimia vesialueen hyväksi!

Kirjoitti hallituksen jäsen Kirsi Hemmilä