Vuosikokouksen esityslista 26.5.2018

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous lauantaina 26.5.2018 

1. Kokouksen avaus, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan-
 tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
4. Esitellään hallituksen vuodelta 2017 laatima vuosikertomus sekä
 tilinpäätös ja kuullaan toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
 vastuuvelvollisille
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja
 jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018

esitys: ei liittymismaksua
jäsenmaksu 20€/v ja kannatusmaksu 10€/v

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 5-9 jäsentä.  Puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi muiden hallituksen jäsenten kaksi kalenterivuotta.
Nykyinen hallitus: 
- puheenjohtaja Jukka Ekuri (erovuorossa)
- jäsenet (erovuorossa) Erja Nio, Jyrki Pitkänen, Jarkko Turvanen,
- jäsenet (jatkavat) Asko Nurmi, Pia Ranta, Kirsi Hemmilä, Juha Vasanen

8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja
9. Kokouksen päättäminen
10. Mahdollisuus keskusteluun ja evästyksiin

Ajankohtaista

26.01.2020 - 20:25

Yhdistyksen hallitus antoi keväällä 2019 Kustavin Kivimaan koulun oppilaille ideoitavaksi Vevesille oman logon.

08.09.2019 - 22:59

Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistyksen tavoitteena on edistää vesiensuojelua sekä vesistöjen ja rantojen kunnostusta ja hoitoa.

28.07.2019 - 12:14

Mikä on kasvi on ärviä, entä miten ahvenvita leviää ja voiko rakkolevää muka syödä? Näihinkin kysymyksiin sai moni Kustavin Salessa lauantaina 27.7. poikennut asiantuntevia vastauksia.