Yhdistyksen perustaminen

Joukko Vesilinniemeä ympäröivien rantakiinteistöjen asukkaita on ryhtynyt toimenpiteisiin lisääntyneen vesi-kasvillisuuden ja kaislojen kitkemiseksi sekä vesistön valuma-alueiden, virtaaman, veden laadun ja kalaston kartoittamiseksi.

Tässä tarkoituksessa on perustettu Vesilinniemen Vesiensuojeluyhdistys ry. (VeVes) Perustamiskokous oli 21.11.2015. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin ja toimialueeksi määritelty Vesilinniemeä ympäröivät vesialueet. Yhdistyksen jäseniksi toivotaan laajasti kohdealueemme kiinteistöjä, asukkaita ja loma-asukkaita.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vesiensuojelua, rantavesien kunnostusta ja hoitoa sekä jakaa jäsenistölleen neuvontaa. Tavoitteena on pitää vesialue ja rannat mahdollisimman hyvinä virkistyspaikkoina ja samalla huolehtia alueen luonnon suojelusta.

Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on valittu Jukka Ekuri, varapuheenjohtajaksi Asko Nurmi, sihteeriksi Erja Nio ja talouden-hoitajaksi Juha Vasanen. Muut hallituksen jäsenet ovat Jyrki Pitkänen, Jarkko Turvanen, Teuvo Arvola ja Pia Ranta.

Hallitus sai tehtäväksi valmistella mm. vuoden 2016 toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksut. Olemme perehtyneet muiden vesiensuojelu-yhdistysten toimintaan ja hakemassa hankerahaa em. kartoitusten, selvitysten ja toimenpiteiden tekemiseksi.

Neuvontatilaisuus ja yhdistyksen ensimmäinen vuosikokous 21.5.2016

Pidämme informaatiotilaisuuden ja yhdistyksen ensimmäisen kevätkokokokouksen lauantaina toukokuun 21. päivänä 2016 klo 14.00 Kustavin kunnantalolla. Kokouksessa asiantuntija, Turun Ammattikorkeakoulun yliopettaja FT Arto Huhta pitää esityksen aiheesta: Mitä jokainen voi tehdä lähivesistöjen hyvän veden laadun eteen? Huhta kertoo käytännön toimista vesikasvillisuuden hävittämiseksi ja virtaamien parantamiseksi sekä valumien ehkäisemiseksi.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan asiasta. Liity samalla vesiensuojeluyhdistyksen jäseneksi. Kerro kiinnostuksestasi sähköpostilla tai tule infotilaisuuteen. Yhteinen asiamme tarvitsee sinua.

Kerron mielelläni jo etukäteen yhdistyksen toiminnasta lisää – ota rohkeasti yhteyttä!

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry.

Jukka Ekuri