Yhdistys

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys – Veves ry.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueensa vesiensuojelua, kunnostusta ja hoitoa. Tällaiselle työlle on kiistatta tullut tarve viime vuosien aikana erilaisten vesikasvien lisääntymisen myötä.

Tavoitteena on pitää vesialue ja rannat mahdollisimman hyvinä virkistyspaikkoina ja samalla huolehtia alueen luonnon suojelusta.  

Yhdistyksen mielestä onkin välttämätöntä suunnitella ja toteuttaa yhteisiä toimia mm. vesikasvillisuuden ja ruokojen kitkemiseksi sekä vesistön valuma-alueiden, virtaamien, veden laadun ja kalaston kartoittamiseksi.

Aluksi on tarkoituksenmukaista kartoittaa mm.vesistön tila ja arvioida vesistöön kohdistuvien kuormituspaineiden tilanne. On välttämätöntä selvittää, mistä vesistöön tuleva kuormitus on peräisin ja arvioda sen suuruutta.  Näin voidaan jo alusta asti kohdentaa vesiensuojelutyö tärkeimmille alueille ja vaikuttavimpiin keinoihin.  Tässä mielessä onkin jo vuoden 2017 alussa käynnistynyt – muualla sivustommalle tarkemmin esiteltävä – Saaristomeren suojelurahaston tukema hanke.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

–  pyrkii yhteistyöhön jlkisyhteisöjen ja muidenkin vesiensuojelutyötä tekevien tahojen kanssa
–  toimii vesialueen hoidosta ja suojelusta kiinnostuneiden yhteistyöelimenä
–  kokoaa tietoa alueen tilasta ja siihn vaikuttavista tekijöistä
–  suorittaa vesiensuojeluun, kunnostuksen ja  hoitoon liittyviä tehtäviä
–  tekee aloitteita ja esityksiä vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä
–  harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja antaa jäsenistölle neuvontaa sekä aktivoi alueen asukkaita
–  parantamaan toimalueensa vesistön tilaa
–  estämään vesistöalueen ruohottumisen
–  edistämään veden virtauksia
–  veden laadun tarkkailuun ja seurantaan
–  tarvittaessa eri tyyppisiin ruoppaus- ja perkaustoimenpiteisiin

Liity mukaan toimintaan ja tule jäseneksi.