Kustavin Topenginlahden kosteikkosuunnitelman, esityksen kansi

Kustavin Topenginlahden kosteikkosuunnitelma / Jesse Laaksonen

Veves ry toimeksiantoi vuonna 2022 Turun AMK:n opiskelija Jesse Laaksoselle kartoitus-/suunnittelutyön, jonka tavoitteena oli tehdä suunnitelma vesistön ravinnekuormitusta vähentävästä kosteikosta Kustavin Kevoon, lähelle Topenginlahden rantaa.

Tilaajana toimii Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry ja mukana myös Lounais-Suomen vesiensuojelu yhdistys ry.

Opinnäytetyön tarve pohjautuu 2017 tehtyyn vesistön tilan selvitykseen, jossa selvisi Topenginlahteen laskevan ojan runsas ravinnepitoisuus. Tarkoituksena oli selvittää keinoja vähentää Topenginlahteen kohdistuvaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta.

Jesse Laaksonen perehtyi huolella aiheeseen ja teki kattavan opinnäytetyön. Veves kiittää lämpimästi Jesseä. Selvitys antoi todella paljon informaatiota alueesta ja tietoa kosteikkojen rakentamisesta.

Resurssipulan ja rahoituksen puutteen vuoksi Veves ei toistaiseksi toteuta suunnitelmaa sellaisenaan, mutta harkitsee sen pienempien osa-alueiden toteuttamisesta toiminta-alueellaan.

Tästä voit katsoa tiivistelmänä Jesse Laaksosen seminaariesityksen aiheesta >>.

Opinnäytetyö, joka valmistui vuonna 2023, löytyy kokonaisuudessaan täältä (Thesus.fi),

Kustavin Topenginlahden kosteikkosuunnitelman kartta.