Yhdistyksen vuosikokous 2021

Tervetuloa Vevesin vuosikokoukseen!

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous pidetään Kivilissä, Vesilintie 125 perjantaina 18.6.2021 klo 18.30  

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat, mm. vuosikertomus ja tilinpäätös 2020 sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut sekä valitaan hallituksen jäsenet.

Kaikki yhdistyksen alueen asukkaat ovat tervetulleita vuosikokoukseen. Koska kokous pidetään ulkotiloissa, maskipakkoa ei ole.

Oletko kiinnostunut yhteisen vesialueemme kunnosta ja rantojemme pysymisestä hyvinä virkistyspaikkoina myös tulevaisuudessa? Tule kuulemaan ja keskustelemaan vesistökunnostuksen mahdollisuuksista ja yhteisistä vesiensuojelutyön tavoitteista!

Tietoa kesän uposkasviniitoista

Pleikilänviikissä sekä Kastinaukko/Katitraumassa niitetään uposkasveja elokuussa 2021. Niittotyöhön on varattu 2 päivää. Tarkempi aikaa selviää heinäkuun alussa.

Niiton jälkeen leikkuujätteen korjuuseen tarvitaan mökkiläisten talkootyötä.

Niitto suoritetaan ELY-keskukselta vuonna 2019 saadun 3-vuotisen rahoituksen turvin. Rahoituksen nostaminen edellyttää mökkiläisten talkootyötä avustusta vastaavan summan edestä. 

Ilmoitathan talkootyötuntisi

Talkootyön arvo on 15 euro/h käsin tehdystä työstä ja 30 euroa/h moottorityöstä, tämä voi olla esim. moottoriveneen tai raivaussahan käyttöä.

Talkootyönä hyväksytään 2021aikana tehty kaislojen tai uposkasvien poistoon liittyvä työ vesialueellamme. Jos olette tehneet tai teette kaislojen tai uposkasvien poistotyötä, ilmoittakaa talkootyöstänne yhdistyksen sihteerille:

Erja Nio, puh/WhatsApp  040 743 9459 tai erja.nio /at/ outlook.com 

Ilmoitettavat talkootyötiedot: henkilö, syntymävuosi, työn päivämäärä, paikka, työn toteutustapa (käsin/koneella).

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistyksen hallitus

Vesilinniemen vesiensuojeluyhdistys ry:n (Veves) tarkoituksena on edistää vesiensuojelua, rantavesien kunnostusta ja hoitoa sekä jakaa jäsenistölleen neuvontaa. Tavoitteena on pitää vesialue ja rannat mahdollisimman hyvinä virkistyspaikkoina ja samalla huolehtia alueen luonnon suojelusta.