Uposkasvien niittotyötä tulossa Katitraumaan ja Pleikilänviikkiin 11. ja 12.9.2021

Uposkasvien leikkuutyön ajankohta Pleikilänviikin ja Katitrauman veneväylillä on 11. ja 12. syyskuuta. 

Niiton jälkeen leikkuujätteen keräämiseen tarvitaan mökkiläisten talkootyötä. Leikkuujäte on saatava mahdollisimman tarkkaan pois vedestä, koska jotkin uposkasvit lähtevät leviämään aivan pienistäkin varren palasista. Mökkiläisten talkootyötä tarvitaan keruuseen. Oma talkootyö on myös edellytyksenä ELY-keskuksen rahoituksen nostamiseen. Talkootyötä vaaditaan avustusta vastaavan summan edestä. 

Ilmoitathan talkootyötuntisi

Talkootyön arvo on 15 euroa/h käsin tehdystä työstä ja 30 euroa/h moottorityöstä, tämä voi olla esim. moottoriveneen tai raivaussahan käyttöä.

Talkootyönä hyväksytään 2021 aikana tehty kaislojen tai uposkasvien poistoon liittyvä työ vesialueellamme. Jos olette tehneet tai teette kaislojen tai uposkasvien poistotyötä, ilmoittakaa talkootyöstänne yhdistyksen sihteerille:

Erja Nio, gsm/WhatsApp  040 743 9459 tai erja.nio@elisanet.fi 

Ilmoitettavat talkootyötiedot: henkilö, syntymävuosi, työn päivämäärä, paikka, työn toteutustapa (käsin/koneella).

Lisätiedot: Jyrki Pitkänen, yhdistyksen puheenjohtaja, puh. 050 373 2868, jytki.pitkanen@kaarina.fi